On surt la idea?

Com es van crear els cursos de quotidiàfons?

Cursos de quotidiàfons. La intenció d’aquest taller és aprendre a utilitzar elements de la vida quotidiana confeccionats amb materials que, a més a més, podem reciclar per tal de convertir-los en instruments de percussió. (Vet aquí el seu nom Q-U-O-T-I-D-I-A-F-O-N-S).

Les eines poden ser molt variades com: culleres de plàstic, xapes de begudes, gomes de cabell, gots de plàstic, picarols, globus, llaunes de metall…

Els materials que farem servir per al seu muntatge no comporten perill; ja que, són els mateixos dels que estan habituats els nens a l’escola (cola, tisores, cinta aïllant i varis de manualitats).

El curs va dirigit a tots els públics. Al final de cada taller s’organitzarà una sessió de ritme per tal d’utilitzar-los musicalment; aquesta sessió serà guiada per el monitor del taller, que en aquest cas també és músic-percussionista.

grup quotidiafons cantonigròs
quotidiàfons cantonigròs

Finalment, aquesta activitat va dirigida a tothom, tal i com ja hem dit anteriorment; ja que, l’objectiu del taller és passar una estona divertida fent l’instrument i després exercitant la ment i les estremitats amb frases rítmiques. Som especialistes en crear espais lúdics experimentals per tal que cadascú pugui deixar anar la seva creativitat.

güiros Cantonigròs
chequeres percultura