Audicions

AUDICIÓ DE PERCUSSIÓ PER A ESCOLES:

En aquest context, Percultura ofereix extensa informació sobre diferents instruments de percussió, les seves diferents famílies i estils musicals, d’acord amb les cultures a les quals pertanyen.
Les audicions estan dirigides per un o diversos percussionistes i les demostracions guiades per explicacions i exemples, que van des de les formes mes tradicionals a les fusions rítmiques mes contemporànies.

 

UN CONTE:

(nens/es d’entre 1-6 anys) “Festa al bosc” aquesta ideat associant animals, arbres, pluja i diferents sons que ocorren a un bosc, amb diferents instruments de percussió, les seves sonoritats i les seves formes. És una forma lúdica, divertida i senzilla de familiaritzar-se amb la percussió, on els més petits fan les seves primeres preses de contacte amb diferents tipus d’instruments. Durant el conte, l’alumne participa amb gestos, sons vocals, palmells a la última part de la sessió, i en diferents jocs, tocant un instrument amb el professor. Un estimulant exercici d’imaginació, atenció, motricitat i memòria auditiva i visual.