TALLER PER A EMPRESES:

Imagina’t per un moment als treballadors de la teva empresa junts, amb un instrument de percussió a les mans, gaudint i desinhibits… és una bonica estampa a què sí?

L’estrès en el treball, la falta de motivació, la credibilitat en un mateix, la falta d'iniciativa i una llarga llista de manques fan que la nostra empresa funcioni desajustada. Evidentment tot això afecta al grup de treball i en conseqüència a la productivitat.

En Percultura no som terapeutes però sabem que el llenguatge de la música connecta a la gent i facilita les relacions interpersonals entre els membres de la teva empresa.

Quins mecanismes humans desperta la pràctica de la percussió?
Coordinació
Sentit del treball en equip
Actitud d'improvització en determinats moments.
El “No egocentrisme”
El sentit lúdic.
La cohesió del grup de treball
L’empatia 
Com es duu a terme el curs?
Amb un o dos monitors depenent del volum de participants. Amb seccions de diferents instruments intercanviables entre els membres En un ambient lúdic
A quin lloc?
Percultura gestiona el lloc i compta amb diferents opcions per a l’esdeveniment.
I els instruments?
Comptem amb gran quantitat d’instruments però en cas de gran assistència també gestionem el lloguer.Altres