AUDICIÓ DE PERCUSSIÓ:
En aquest context, Percultura ofereix extensa informació sobre diferents instruments de percussió, les seves diferents famílies i estils musicals, d’acord a les cultures a les quals pertanyen.
Les audicions estan dirigides per un o diversos percussionistes i les demostracions guiades per explicacions i exemples que van des de les formes mes tradicionals a les fusions rítmiques mes contemporànies.

UN CONTE: (nens/es d'entre 1-6 anys)

“Festa en el bosc” aquesta ideat associant animals, arbres, pluja i diferents sons que ocorren en un bosc, amb diferents instruments de percussió, les seves sonoritats i les seves formes. És una forma lúdica, divertida i senzilla de familiaritzar-se amb la percussió, on els petits fan les seves primeres preses de contacte amb diferents tipus d’instruments.

Durant el conte, l’alumne participa amb gestos, sons vocals, palmells en la ultima part de la sessió i en diferents jocs, tocant un instrument amb el professor.

Un estimulant exercici d’imaginació, atenció, motricitat i memòria auditiva i visual. 

  

 

 

 

 

 

Altres